En folkfiende av Henrik Ibsen

STADENS SPA, The Kings SPA, har utvecklats till en modern badanläggning och bidragit till ett blomstrande näringsliv.
Hit kommer turister och människor i behov av rekreation året runt i en aldrig sinande ström.
Vattnet är källan, framtiden och hoppet.
Efter att ha genomfört en egen undersökning inser Doktor Tomas Stockman, badets läkare, att stadens vatten är förgiftat…

Teaterföreningen Lyset spelar Ibsen på Kungsteatern i Karlskoga. Regi/Bearbetning: Peter Krantz

Be first to comment

fyra × 2 =