Virserums Konsthall sommaren 2020

Tråd Virserums konsthall

Från och med den 19 april finns den stora sommarutställningen att se på Virserums Konsthall.

Tråd är en utställning som öppnat utan invigning. Det är en berättelse om den mänskliga förflyttningen sedd genom textil konst. Ett ämne som kändes aktuellt när det valdes förra året, men som i den konstiga tid vi lever i just nu har fått fler dimensioner.

Vårt naturliga rörelsemönster har fått hinder. Gränser, karantäner och att inte få hälsa på släkt och vänner har blivit vår vardag. Men i utställningen handlar det om en lång historia, vår gemensamma mänskliga historia man försökt fånga. Där den mänskliga rörelsen har varit som en tråd genom årtusenden. Den textila kunskapen har ju liksom vi människor vandrat över världen. Den har också påverkat världen i högsta grad där råvaror för det textila liksom själva framställningen tvingat och lockat människor att förflytta sig.

I utställningen deltar 7 konstnärer: KR Grundström, Jessica Johannesson, Dominika Kemilä, Evelina Kollberg, Kerstin Lindström, Kristina Müntzing, Kristina Skantze.

Be first to comment

sjutton − 4 =