Virserums historia från istid till nutid

I utställningen Såga ut och sy ihop är Virserums historia berättad av Virserumsbor för konstnären Peter Ojstersek 4/2 – 2/12

Genom utställningssalen sträcker sig den utsågade träån. Likt Virserumsån rinner den genom samhället, och tar dig som besökare genom tiden medan pelarna som håller upp Virserums Konsthall blir till de stöttor som håller upp samhället. Utställningen är ett lapptäcke av berättelser av de hundratals röster som bidragit.

Besök oss här www.virserumskonsthall.com/besok/

Be first to comment

tjugo + 11 =