Vinterfest 2018

VINTERFEST 2018 – MÄNNISKAN & NATUREN 

Från kompositioner baserade på fågelsång till den svenska uråldriga kulningen utforskar årets Vinterfest människans relation till sin naturliga miljö. Kompositörer har i alla tider inspirerats av…