Avesta Art 2018

Illusioner/Allusioner

I utställningen berörs och gestaltas begreppen Illusioner/Allusioner och dess mångbottnade innebörder via olika perspektiv, uttryck och tekniker. Existentiella frågor om varande, varseblivning, föreställningar samt vårt sätt att blicka på och konstruera världen appliceras på exempelvis maktordning, vetenskap, historia, myt och verklighet. Begreppen lyfts fram, granskas och varvas med ifrågasättandet av vad som är verkligt och vad som är skenbart.

Titeln Illusioner/Allusioner är även en ordlek som begreppsmässigt kompletterar varandra. I utställningen medverkar tretton konstnärer. Flertalet är svenska konstnärer, andra har ursprung i Italien, Japan, Finland och Polen.

Medverkande konstnärer: Christian Andersson, Natalia Batista, Malin Bobeck Tadaa, Tommaso Bonaventura, Karin Ehrnberger, Ann Eringstam, Helga Härenstam, Åsa Jungnelius, Torsten Jurell, Tove Kjellmark, Markus Kåhre, Haruko Maeda, OLEK

Öppettider 2018

19/5 (Vernissage-dag) –16/9: 10–17 dagligen.
Midsommarafton stängt.

Övriga året öppet för grupper.

Läs mer: verket.se/avesta-art-18/

Be first to comment

två + 15 =