Nyheter & Erbjudanden

Allt är i rörelse

Välkommen till den digitala utställningen Allt är i rörelse – en dynamisk mediemix som utforskar, reflekterar och ger perspektiv på vårt gemensamma kulturarv.

Sök i våra digitala samlingar

Här kan du söka i museernas samlingar. Upptäck en historisk skattkammare med hundratusentals fotografier och föremål som är tillgängliga för alla. Eller klicka på…