Sök och tryck på enter

Världsarvslistad kyrkostad

Gammelstads kyrkstad utanför Luleå är sedan 1996 upptagen på Unescos världsarvslista.

Den senmedeltida stenkyrkan, norra Sveriges största, finns kvar på samma plats sedan 1492 och är fortfarande i bruk och det finns över 400 kyrkstugor bevarade. Det var också här som Luleås historia började och kyrkan utgjorde en viktig samlingsplats. Gå en guidad tur och lär dig mer om denna välbevarade kyrkostad.

Från och med 1300-talet var Gammelstad marknadsplats och centrum i en socken som tidvis omfattade nästan hela nuvarande Norrbottens län. I början av 1600-talet hade orten utvecklats till en kyrkstad, en samling stugor och stallar där långväga sockenbor hade sin fasta punkt vid sina kyrkobesök. Trähusen, som är belägna i nära anslutning till stadens kyrka, användes därför bara under söndagar och i anslutning till religiösa högtider.

Staden illustrerar anpassningen av traditionell stadsplanering efter sociala och religiösa behov, snarare än ekonomiska och geografiska krafter. Stadsplanen utvecklades organiskt under flera århundraden, där byggnader successivt tillfördes i allt större cirkulära mönster med kyrkan som nav.

Staden flyttades på 1600-talet, och det var då man i folkmun började kalla platsen för ”Gammelstad”.

Kyrkstaden är fortfarande idag ett levande samhälle, där stugorna bland annat används vid midsommarens konfirmationer, men även till marknader, föreläsningar och kulturaktiviteter.

visitgammelstad.se

Inga kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

10 − 4 =