Svensk skog i fokus på Universeum

svensk-skog-universeum

2017 startar satsningen Svensk Skog med syfte att öka kunskapen om den svenska skogen och dess betydelse för bland annat biologisk mångfald. Svensk Skog genomförs av Universeum tillsammans med ett flertal samarbetspartners.

Satsningen Svensk Skog är centrerad runt tävlingen Älska Skog. Tävlingen genomförs 2017 och 2018 under arbetsmodellen Unga spekulerar, som är ett återkommande projekt hos Universeum. Modellen innebär att grundskoleelever får möta personer från akademin, näringslivet, politiken och organisationer för att på så sätt påverka sin framtid.

– Vi vill sprida kunskap om den svenska skogen och lyfta dess betydelse för bland annat biologisk mångfald, folkhälsa, integration och mycket mer. Men också att ge skolelever nya infallsvinklar på skogsbruket, om hur vi använder skogen och vilka hållbara produkter vi kan få ut av skogen i framtiden, säger Christa Törn-Lindhe, projektledare för satsningen på Universeum.

Samarbete

Universeum har tillsammans med Södra Skogsägarna, Svea Skog, Svenska kyrkan Göteborgs stift, Skogssällskapet, Skogen i skolan och Naturskyddsföreningen utformat innehållet och elevernas uppdrag. Tanken är att elever i årskurs 5 och 6 ska få ge sin syn på hur vi ska få fler att upptäcka och besöka svenska skogar. Året därpå ska årskurs 7 och 8 fundera på hur vi kommer att använda skogen i framtiden och vilka hållbara produkter vi kan få ut.

Tillsammans med Skogsstyrelsen och Skogen i skolan tar Universeum också fram ett skolprogram med tillhörande lärarinspiration för årskurs 4–6. Skoleleverna som deltar i programmet kommer efter sitt besök på Universeum att få med sig en egen ryggsäck hem till klassrummet. Ryggsäcken innehåller övningar och inspirerande redskap som kan användas för ett fortsatt lärande hemma i den egna skolskogen.

– Universeum strävar efter att bygga långsiktiga relationer med elever och lärare och i ett samarbete som detta, med Skogen i skolan, får vi möjlighet att följa och vidareutveckla eleverna även efter deras besök på Universeum, säger Christa Törn-Lindhe.

Utöver tävlingen Älska Skog och det nya skolprogrammet kommer ett antal föreläsningar ges där flera olika perspektiv på skogen och dess möjligheter tas upp.

Läs mer om tävlingen Älska Skog på universeum.se

Be first to comment

19 − sex =