BOOM!

Den kvinnoseparatistiska gruppen BOOM, bestående av Sara Lundkvist, Matilda Kästel, Nina Westman, Erika Kristofersson Bredberg och Ammy Olofsson, visar sin utställning med verk som gruppen har experimenterat fram i hyttan. Utställningen pågår under perioden 11/6-28/8.

Be first to comment

14 − 10 =