Om Stora Karlsö - Stora Karlsö

Stora Karlsö är trots namnet inte större än två och en halv kvadratkilometer, men har stor artrikedom och höga naturvärden.

Den speciella geologin och läget i Östersjön erbjuder unika fågelberg för den kolonihäckande sillgrisslan, men lockar även riktiga rariteter som höksångare och fjärilen svartfläckig blåvinge. Ön har dessutom en spännande kultur- historia som börjar redan vid äldre stenåldern.

Stora Karlsö är ett av världens äldsta naturskyddade områden och ägs och förvaltas sedan 1880-talet av Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings Aktiebolag. Bolagets främsta uppgift är att skydda och bevara öns unika växt- och djurliv och göra den tillgänglig för allmänheten. Ön är naturreservat. Tiden 13 mars – 15 augusti (alternativt 15/3 – 15/8) är vissa delar fågelskyddsområde.