Arkeologidag på Stora Karlsö

Söndag 31 augusti arrangerar vi en speciell arkeologidag på ön. Då berättar vi om gamla och nya utgrävningar på Stora Karlsö där du bland annat kan lyssna till medeltidsarkeologen Leif Zerpe som visar och berättar om den unika brytningen av marmor som skedde under medeltiden.

Program

Äldre arkeologiska undersökningar får nytt liv
Under slutet av 1800-talet utförde arkeologipionjärerna Hjalmar Stolpe och Lars Kolmodin utgrävningar i och invid grottan Stora Förvar. I samband med detta lades två stora högar av utskottat material upp utanför grottan; men en mindre undersökning år 1973 visade att den utskottade jorden innehåller viktiga fynd som 1800-talets arkeologer inte noterade. Drygt hundra år senare undersöks högen norr om grottmynningen. Vad var det som förra sekelskiftets arkeologer missade? Lyssna till 2000-talets arkeologer och vad de har att berätta om sommarens undersökning av nordhögen. Arkeologerna Ny Björn Gustafsson och Jenny Örjestad berättar.

Mellan 1973 och 1981 utfördes arkeologiska undersökningar vid grottan Stora Förvar och i Norderhamnsområdet. Spåren visar bland annat på tydlig aktivitet under äldre järnåldern. Undersökningsresultaten lyfts nu åter fram i ljuset. Arkeologerna Jenny Örjestad och Johnny May berättar.

Medeltida stenbrott på Stora Karlsö
Kom och lyssna till medeltidsarkeologen Leif Zerpe som visar och berättar om marmorbrytningen på ön. Den så kallade karlsömarmorn har bland annat påträffats i de medeltida kyrkorna på Gotland.

Tider och priser
Båt går från Klintehamn klockan 9.30. Båtturen ut till Stora Karlsö tar cirka 30 minuter. Lunch serveras i restaurangen klockan 11.30–14.30. Här finns också café för den som är sugen på kaffe, glass eller något annat. Priset för arkeologidagen är 345 kronor inklusive lunch. Boka på telefon 0498-24 05 00 eller e-posta till boka@storakarlso.se.

Be first to comment

9 − tre =