Sök och tryck på enter

Miljö och säkerhet

ISO 14001 är ett samlingsnamn för internationella standarder inom miljöledning. Tillsammans skapar de ett system för att kontinuerligt förbättra miljöarbetet på ett företag. För att få certifieringen måste det finnas ett tydligt fokus på miljöförbättrande åtgärder, resultaten måste registreras, och målen måste justeras varje år. NewPenguin. En viktig del i certifieringen är upplärning av medarbetare. Nordic Choice Hotels har ett eget e-learningsprogram som alla medarbetare får ta del av. Varje hotell har också en miljökoordinator, som ser till att miljöarbetet genomförs och registreras. Ett externt revisionsföretag, DNV-GL, genomför varje år flera revisioner på hotellen samt på huvudkontoret och ser till att vi fortsätter att förtjäna certifieringen.

Slut på onödiga plastprodukter – Under 2019 skall alla våra hotell i NCG vara helt fria från onödiga plastprodukter.

  • Vi jobbar med växling mot förnyelsebar energi.
  • Vi tänker drastiskt minska mängd farliga kemikalier
  • Vi jobbar med att minska mängd vatten förbrukning per gäst
  • Vi jobbar med inköp och leverantörer för att minska mängden transporter 99% av allt avfall skall återvinnas till 2021