Sök och tryck på enter

Östersund blir mer populärt

Östersund går mot en toppnotering av antalet gästnätter 2015. 390 000 kommersiella gästnätter är en ökning med 12 % i jämförelse med 2014 och det är också de högst noterade kommersiella gästnattssiffrorna sedan mätningarna i dess nuvarande form startade 2008.

Det är framförallt sommaren och hösten som ökat starkt och en bidragande orsak är det positiva trendbrott på den norska marknaden som kan ses. Östersund, som sedan 2013 tappat stort på den norska marknaden, kan glädja sig åt en kraftig återhämtning av antalet gästnätter. Totala ökningen på norska marknaden jämfört med 2014 är 35 %, vilket motsvarar knappt 25 000 gästnätter.
– Det är otroligt glädjande att se att Östersund utvecklats så starkt under det senaste året och vi jublar över att vi lyckats vända den negativa trenden vi sett sedan 2013 på den norska marknaden. Ännu är vi inte tillbaka på rekordåret 2012 års siffror vad gäller norrmän, men detta är ett stort steg framåt, säger Anna Wersén, avgående VD på Destination Östersund. Vi började arbetet med att förstärka våra budskap och insatser mot den norska marknaden redan 2014. Under 2015 fick vi, tack vare extra anslag från kommunstyrelsen och det gemensamma exportprojektet inom Jämtland Härjedalen Turism, möjlighet att marknadsföra oss ännu kraftfullare i Tröndelag. Vi är övertygade om att detta är en av anledningarna till det ökade antalet gästnätter på den norska marknaden, trots fallande norsk valuta. Under sommaren ökade antalet norska besökare på www.visitostersund.se med 51 % och under hösten med 25%. Vi konstaterar också i den gästundersökning som gjordes i somras att våra besökare var mer nöjda med sitt besök jämfört med 2013 när förra undersökningen gjordes. Nyheter som Frösö Park har också bidragit till en positiv bild av Östersund och det är fantastiskt att vi ser denna ökning i gästnätter, avslutar Anna Wersén.

 

Inga kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 × 3 =