Om Forum för levande historia - Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde. Vi tar fram utställningar och material för klassrum, anordnar fortbildningar för lärare och gör undersökningar av skolelevers attityder och åsikter.