Sök och tryck på enter

Illusioner och Allusioner på Avesta Art

Avesta Art slår i maj upp sina portar för den 17:e utställningen av samtida konst, i år med titeln Illusioner/Allusioner.

För många för begreppet illusion tankarna till trollkonstnärer och illusionister. Även om de 13 deltagande konstnärerna inte har för avsikt att vare sig lura eller bedra mer än öga och sinne, så utgör deras konst annorlunda sätt att se på sin omgivning och verklighet. Och betraktaren måste förhålla sig till om det kan vara sant eller falskt, rapporterar arrangörerna.

– I utställningen berörs och gestaltas begreppen och dess mångbottnade innebörder via olika perspektiv, uttryck och tekniker. Existentiella frågor om varande, varseblivning, föreställningar samt vårt sätt att blicka på och konstruera världen appliceras på exempelvis maktordning, vetenskap, historia, myt och verklighet. Begreppen lyfts fram, granskas och varvas med ifrågasättandet av vad som är verkligt och vad som är skenbart, säger kurator Caroline Gustafsson.

Medverkande konstnärer är Christian Andersson, Natalia Batista, Malin Bobeck Tadaa, Tommaso Bonaventura, Karin Ehrnberger, Ann Eringstam, Helga Härenstam, Åsa Jungnelius, Torsten Jurell, Tove Kjellmark, Haruko Maeda, Markus Kåhre, OLEK.

Avesta Art visas i Verket, Kanalvägen 1 Avesta. Utställningen hållet öppet från 19 maj till 16 september. Enda dagen då utställningen är stängd är midsommaraftonen.

Åsa Jungnelius

Bland de 13 konstnärer som just nu är i färd med att skapa eller förbereda sina installationer i Verket i Avesta, återfinns Åsa Jungnelius lektor på Konstfack och konstnärlig ledare för Residence-In-Nature. Hon bidrar i år med sina verk ”Akta annars kommer jag och tar dig” – ett monumentalt gestaltat kvinnokön, samt installationen. ”Brunnen – En studie i relationen mellan hålet och pålen”. Den senare är ett resultat av att Åsa följt en överbliven brunn från ett jordbrukarsamhälle in i ett industrisamhälle. För henne utgör naturen det cirkulära system vi alla ingår i, där förruttnelseprocessen möjliggör återväxt.

– Jag tycker det ska bli roligt att få delta i Avesta Art. Det är ju en ort i förändring men med rötter i gamla brukstraditioner. Jag själv har levt många år i en före detta bruksort i och med att jag tidigare jobbat en hel del för Kosta Boda och varit deras huskonstnär som på så vis kunnat skapa arbete och produktion med mening och innehåll.

Torsten Jurell

En annan av konstnärerna i årets Avesta Art är Torsten Jurell som ofta jobbar skulpturalt och gärna med influenser från Kina där han jobbat i 12 år. Där har han också har sin egen ateljé.

– Jag jobbar med multimedia, och här tar jag bilden av mina skulpturer ett steg vidare. Med ljus skapas skuggor av figurerna i färdiga konstverk jag har. Genom att utnyttja platsen blir skuggeffekten en viktig beståndsdel för hela bilden. Skulpturen är den ena sidan. Skuggan blir något helt annat., berättar Torsten Jurell.

OLEK

Den polska konstnärinnan OLEK som 2016 utöver sin installation i Avesta Art virkade in ”Gula villan” i centrala Avesta i rosa garn, återkommer denna gång med korta filmer om Lama och Sara som var några av de kvinnor som hjälpte OLEK att virka. Deras berättelser om flykten från Syrien fångade OLEK som gjort en film som ger begreppet flyktingströmmen ett ansikte och en identitet. Filmen kommer att projiceras på skärmar i anslutning till den virkade stuga som legat till grund för OLEKS konstverksvideo In the Blink of an eye.

Bilden visar: In Search of Wonderland av Ann Eringstam  Avesta Art 2018. Foto: Ann Eringstam

Inga kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

ett × 4 =