Om Flygvapenmuseum

COPYRIGHT fotograf Göran Billeson BILLESON BILDER AB

Upplev det svenska militärflygets utveckling på Flygvapenmuseum i Linköping – från flygets barndom till dagens JAS 39 Gripen.

Flygvapenmuseum är ett modernt teknik- och kulturhistoriskt museum som speglar det svenska militärflygets utveckling från pionjärtid fram till i dag. I museets utställningar kan du botanisera i en unik samling militärflygplan och andra föremål med koppling till flygets hundraåriga historia. Eller så kan du kliva rakt in i tidstypiska svenska hem från andra halvan av förra seklet i den stora utställningen om kalla kriget. En tid när hela världen bävade inför ett krig som aldrig bröt ut.

På museets bottenvåning vilar DC-3:an, ett spaningsflygplan med en mycket speciell historia. Det nedskjutna spaningsflygplanet bärgades efter 50 år på havsbottnen. Nu ser du det i en suggestiv och tankeväckande utställning om politiskt spel och de anhörigas mångåriga sökande efter sanningen.

Museet visar även tillfälliga utställningar som byts ut regelbundet.

Mycket för många

Förutom utställningarna finns mycket annat att ta del av på Flygvapenmuseum. I biblioteket och arkivet finns mängder av information kopplat till flyg och flyghistoria – böcker, tidskrifter, ritningar, fotografier och personarkiv. Museet har också en rik programverksamhet med föredrag, flygaftnar, magasinsvisningar och temadagar. Den omfattande skol- och barnverksamheten erbjuder bland annat aktiviteter i science centret Flyglabbet, sagostunder och visningar med olika inriktningar.

På Flygvapenmuseum finns även en museibutik, restaurang/café, och hörsal för konferenser och andra evenemang.

Fotograf: Göran Billeson