Glass Unlimited – Made in Istanbul

Turkiskt glas från The Furnace och Paşabahçe där Medelhavets glastraditioner blir en bro mellan öst och väst.

Utställningen visas på The Glass Factory 14/6 2014-11/1 2015 och ger en överblick av turkisk glastillverkning, med fokus på glasindustrins roll och dess mest framstående fabrik Paşabahçe samt framväxten av studioglaskonstnärer. Utställningen belyser fyra teman som illustrerar olika aspekter av turkiskt glas: Den allmänna översikten av turkiskt glas och dess utveckling, grundandet och utvecklingen av Paşabahçe och dess roll och produktion idag, traditioner och tekniker som har format turkisk glastillverkning, samt turkiskt studioglas – de fria konstnärerna.

Historiska artefakter visas sida vid sida med samtida objekt, tillverkade av Paşabahçe och fristående turkiska konstnärer. Autentiska reklamfilmer och bilder visas i utställningen för att illustrera hur turkiskt glas har utvecklats i en vidare kontext.

Den allmänna översikten av turkiskt glas och dess utveckling

Under glasindustrins första tid i Anatolien användes uråldriga tekniker såsom gjutning och formpressning, vilket resulterade i små färgstarka glasföremål. Vid den här tiden tillverkades också de första pärlorna och armbanden i Anatolien.

De viktigaste föremålen från det Bysantinska riket är de tidiga och mellan-bysantinska exemplaren upphittade vid Sart, där närbelägna glasugnar ger indikationer om en omfattande lokal industri. Under den bysantinska perioden användes vanligt glas i fönster på mer påkostade byggnader och kyrkor, medan oljelampor i glas användes allmänt för belysning. Andra glasföremål såsom dryckeskärl, skålar, pokaler, flaskor och spiralarmband tillverkades också.

Under det Osmanska riket hade konsten att göra glas utvecklats betydligt. I synnerhet gällde detta glasindustrin i Istanbul efter erövringen av staden. Industrin verkar ha varit koncentrerad till Istanbul där verkstäder såsom Egrikapi, Eyüp, Ayvansaray, Beykoz och Paşabahçe tillverkade många olika sorters glas. Hantverkare rekryterades från Frankrike under Selim III:s styre för att lära sig vissa tekniker. En ateljé i Beykoz, Istanbul grundades, och en av dess mest populära och framgångsrika produkter var Cesm-I Bülbül, en form av filigrangods.

1899 grundade Saul Modiano en verkstad på samma plats där den turkiska glasfabriken Paşabahçe nu finns. Där producerades varor märkta ”Fabbrica Vetrami di D. Modiano, Konstantinopel”, och 1902 sysselsatte fabriken 500 anställda.

Sedan dess har den turkiska glasindustrin utvecklats och förser idag en storskalig, global marknad med produkter.

Läs mer

Be first to comment