Mytomspunna Döda Fallet

döda fallet

Historien bakom Döda Fallet är mytomspunnen, spännande och storslagen.

Den 6 juni 1796 bröt det påbörjade kanalbygget genom en sandås och på bara ett par timmar tömdes den 20 km2 stora Ragundasjön och Storforsen blev Döda Fallet. Flodvågen som följde rev med sig hus, båtar, träd, kvarnar, sågar, bryggor och fiskeanläggningar. Förutom den unika kanjon eller klippränna som utgör Döda Fallet är naturen omkring väldigt speciell med urskog, äldre jordbruksmark, tallskog, gran och björk, och det finns ett flertal olika arter av fladdermöss och minst 150 olika arter av mossa här. Upplev den mystiska miljön, yoga, vandra ner i ravinen, längs älven och in i skogen eller paddla längs Indalsälven. Det anordnas även teaterföreställningar ibland.

www.dödafallet.se

Be first to comment

arton − 14 =